klikněte, kam vás srdce táhne aneb rozcestník:

 

k u r z y  k r e a t i v n í  i m p r o v i z a c e

– interaktivní kurzy určené nejen učitelům a žákům ZUŠ


c i m b á l o v á n k y

– škola her na cimbál pro začínající a mírně pokročilé hráče a hráčky


R e : K r e a c e

– hudebně-výtvarný interaktivní kurz

cs_CZCzech