stručný obsah kurzů:

Kurzy Kreativní improvizace představují inovativní a snadno aplikovatelný způsob výuky hry na jakýkoli hudební nástroj. Jedná se o mimořádně účinný prostředek, který může mnohonásobně zvýšit motivaci dítěte k práci, zásadním způsobem napomáhá řešení problematiky pódiové trémy a celkově výrazně zvyšuje efektivitu pracovního procesu.

Podstatou Kreativní improvizace je metodické a propracované vedení v oblasti tzv. řízené improvizace a také postupné budování znalostí a dovedností souvisejících se základními principy hudební tvorby. Všeobecné mínění o těchto disciplínách je obvykle značně zkreslené. Podle našeho názoru se nejedná o vysoce specializované činnosti přináležející pouhé hrstce mimořádných jedinců, ale přesně naopak. Být tvůrčí je vlastní každému bez výjimky, přičemž improvizace je jedinečný a v principech velice jednoduchý a dostupný prostředek kreativní činnosti.

Z našich dosavadních zkušeností je zcela patrné, že po zavedení principů Kreativní improvizace do výuky hry na hudební nástroj na jakémkoliv stupni škol, dochází rychle ke zvýšení motivace žáků i vyučujících a zlepšení výsledků výukové činnosti. Mimo jiné díky široké zpětné vazbě můžeme hluboký přínos této metody jednoznačně potvrdit.

V případě zájmu může být součástí kurzů také závěrečný improvizační koncert, na kterém Daniel Skála předvede možnosti řízené improvizace v profesionální koncertní podobě.

 

obvyklý časový průběh kurzu:

10:00 – 11:15 – zahájení kurzů, uvedení do problematiky

11:30 – 13:00 – konkrétní ukázky jednotlivých způsobů výuky Kreativní improvizace

13:00 – 14:00 – obědová pauza

14:00 – 15:30 – další ukázky způsobů výuky Kreativní improvizace, praktická část

16:00 – 17:30 – shrnutí, evaluace, diskuze

 

 

cs_CZCzech