interaktivní kurzy Re:Kreace

jsou reakcí na širokou a dlouhodobě proklamovanou potřebu odborně vedených kurzů zaměřených na prevenci a řešení problému syndromu vyhoření, na problematiku jevištní trémy a obecně distresu, nebo také na oblast rozvíjení tvůrčího přístupu a myšlení. Jejich základem jsou principy tzv. Kreativní improvizace, tedy propojení metodicky vedených improvizačních činností se zacílením na rozvoj kreativity. 

Tvůrci dílny, hudebník Daniel Skála a výtvarník Tomáš Volkmer, jsou na jedné straně výkonnými umělci a zároveň se dlouhodobě a aktivně věnují pedagogické činnosti. Jejich odlišné profesní zaměření jim umožňuje propojovat na profesionální úrovni oblasti a činnosti, které jsou často vnímány jako težko slučitelné. V rámci kurzů využívají mimořádně účinné metody hudební, dramatické a pohybové improvizace, různé druhy výtvarných aktivit a metody dramatické výchovy se silným apelem na rozvoj kreativních dovedností a také na zážitkový charakter všech činností.

víkendové kurzy:

1. den: odpolední blok (4 hodiny); 

2. den: dopolední blok (4 hodiny), odpolední blok (4 hodiny), večer (2 hodiny); 

3. den: dopolední blok (4 hodiny), odpolední blok – rekapitulace (2 hodiny); 

celkem 20 hodin

Maximální počet účastníků:  15 osob


 

cs_CZCzech