první cimbál třetí generace!

 

Jedná se o zcela unikátní nový nástroj z cimbálové dílny HOLAK, který s trochou nadsázky označujeme jako „První cimbál třetí generace“. První cimbál koncertního typu vytvořil v roce 1872 József Schunda. Jeho následovník Lajos Bohák poté konstrukci jeho nástroje zásadně vylepšil rozšířením rozsahu (C-a3), zdokonalením pedalizačního systému, změnou polohy duší atd. Od té doby všechny následné koncepty (zmiňme například nástroje značky Kozmosz, Artex atd.) víceméně kopírovaly konstrukci nástrojů Bohák.

 vznik nástroje

Náš nový nástroj sestrojil ve své dílně v listopadu roku 2012 Vladimír Holiš s výrazným přispěním svých spolupracovníků Jiřího Krpce a Jana Pustky. Tento unikát byl postaven pro Daniela Skálu a je výsledkem intenzivní spolupráce Vladimíra Holiše a několika předních světových cimbalistů.

čím je tento cimbál výjimečný?

 Tento cimbál je výsledkem společného intenzivního patnáctiletého dialogu. Poněkud pozměněné umístění duší u nástrojů firmy HOLAK zajišťuje lepší vyrovnanost ve všech polohách nástroje, prodloužení strun ve střední poloze nástroje eliminuje problém podpětí cimbálu (oproti koncertním klavírům je přibližně poloviční), specifické a velmi promyšlené číslování (tloušťka) strun zajišťuje plynulé zvukové přechody mezi různými polohami nástroje.

Daniel Skála také inicioval vznik zásadně inovovaného pedalizačního systému, který byl do té doby jednou z nejslabších stránek konstrukce cimbálu. Tento nástroj je již tlumený v plném rozsahu včetně nejvyšší polohy. Jedinečný systém tlumení vrchních strun vytvořil Jan Pustka a jeho výhodou je možnost aplikace na jakýkoli jiný cimbál tohoto typu. Rovněž tvar pedalizační lyry a uchycení pedalizační šlapky jsou zcela nové. Výběr nejkvalitnějšího dostupného rezonančního dřeva je samozřejmostí.

 unikátní design

 Další jedinečnou stránku tohoto nástroje tvoří jeho design. Daniel Skála ve spolupráci s designérkou Jitkou Škopovou vytvořil naprosto ojedinělé elegantní návrhy koncertního cimbálu. Vzhledem k vysokým finančním nárokům se je zatím bohužel nepodařilo realizovat. Výsledný vzhled je však v mnohém těmito návrhy inspirován. 

 

 větší rozsah

Další vylepšení představuje rozšíření rozsahu nástroje v basové poloze až po tón A kontra, čímž jsme mimo jiné docílili rovnějšího zvuku spodních basových tónů.

Problém s orientací na tomto cimbálu (větší rozsah může znamenat značnou hráčskou obtíž, především pro interprety, kteří na toto rozšíření nejsou zvyklí) jsme vyřešili možností podvléknutí filcové látky přes přidané struny.

 „Za sebe mohu říci, že jsem se nikdy s podobným nástrojem ve světě nesetkal. Jedinečnost tohoto krásného cimbálu mě nutí objevovat stále nové zvukové a hráčské možnosti. A věřte, že s takovým nástrojem se poctivá muzika dělá snadněji!“ Daniel Skála

cs_CZCzech